Wednesday, 22 May 2019

Fingerless Mitts Pattern - Bay of Biscay 2.

Jogless stripes.
Photo: Robin Seaton

Part 1 of the pattern is HERE.

Directions

Make two, one Right, one Left. Pay attention on rounds worked differently for right and left hand, marked as RH or LH, if not marked then work the same way for both hands. 
Using preferred method for small circumference and MC, cast on 48(52, 56) sts. Distribute sts across needles and join for working in the round, being careful not to twist the stitches. Attach a marker to note the BOR. 

Rnds 1 – 12, MC: (K1, p1) x 24(26, 28). 48(52, 56) sts. 

Attach CC. 

RH, Rnds 13 - 14, CC: K7, (p1, k3) x 4, p1, k24(28, 32). 

LH, Rnds 13 - 14, CC: K24(28, 32), (p1, k3) x 4, p1, k7. 

Work the EMC Pattern using the Chart or Written Pattern on the top of the hand maintaining established St st on remaining sts as follows:  

RH, Rnd 15, MC: K7, EMC x 4, p1, k24(28,32). 

LH, Rnd 15, MC: K24(28, 32), EMC x 4, p1, k7. 
  
Remember to change colour at every 2nd BOR through EMC section, and to use the jogless technique. Eyelet Mock Cable Rib 

Rnd 1, MC: P1, k3. (4 sts) 
Rnd 2, MC: P1, sl1 pw, k1, yo, k1, psso.  
Rnd 3, CC: P1, sl1, k1, sl1.  
Rnd 4, CC: P1, k3. 


AT THE SAME TIME, work the gusset between sts markers as follows: 

RH, Rnd 16, MC: K7, EMC x 4, p1, k7, PM1, m1r, k1, m1l, PM2, k16(20, 24). 50(54, 58) sts. 

LH, Rnd 16, MC: K16(20, 24), PM1, m1r, k1, m1l, PM2, k7, EMC x 4, p1, k7. 50(54, 58) sts. 

Increase one st on right side of the gusset after marker 1 and one st on left side of the gusset before marker 2 every fourth round (Rnd 2 of EMC) and work sts between the markers in St st until there are 15(17, 19) sts between markers.  62(68, 74) sts. 

Work three more rounds in pattern without increases. On the next round place 15(17, 19) gusset stitches between the markers 1 & 2 on holder, cast on 5 sts.  52(56, 60) sts.   


Gusset.
Photo: Robin Seaton

Will be continued...


Please use hashtags #BoBmitts #arellaseatondesign when sharing your project on social media.

© 2019 Arella Seaton. All rights reserved.

Sõrmitud kindad ehk Biskaia Laht 2.

Sujuva üleminekuga triibud.
Foto: Robin Seaton


Mustri algus on SIIN.

Lühendid:

PK   parem käsi
VK   vasak käsi
ph    pahempidine silmus
pr    parempidine silmus
Rg/d ring/-id
VP   vale-palmiku muster
RgA  ringi algus
AM  aseta marker
LM  libista marker vasakult vardalt paremale vardale
EM  eemalda marker
PV   põhivärv
KV  kontrastne värv
sm/d/t  silmus/-ed/-st
RA  ringi algus/-e marker
k1p  kasvata juurde üks silmus (kaldu paremale)
k1v  kasvata juurde üks silmus (kaldu vasakulele)
vale-palmik   libista 1 silmus paremale vardale, pr1, õhksilmus, pr1, tõsta kudumata silmus üle kolme viimase silmuse maha

Loo üles 48(52, 56) smst PV lõngaga, ühenda ringiks (jälgi, et keerdu sisse ei jääks), aseta RA. 

Rgd 1 – 12, PV: (Pr1, ph1) x 24(26, 28). 
48(52, 56) smt. 

Ühenda KV. 

PK, Rgd 13 - 14, KV: Pr7, (ph1, pr3) x 4, ph1, pr24(28, 32). 
VK, Rgd 13 - 14, KV: Pr24(28, 32), (ph1, pr3) x 4, ph1, pr7. 


Koo Vale-palmiku muster käe peal järgnevalt:

PK, Rg 15, PV: Pr7, VP x 4, ph1, pr24(28,32). 

VK, Rg 15, PV: Pr24(28, 32), VP x 4, ph1, pr7. 

Pea meeles vahetada värvi rea alguses iga kahe rea tagant ja kasutada sujuva üleminekuga triipude kudumise tehnikat.

SAMAL AJAL hakka kasvatama pöidlakiilu järgnevalt:

PK, Rg 16, PV: Pr7, VP x 4, ph1, pr7, AM1, k1p, pr1, k1v, AM2, pr16(20, 24). 50(54, 58) smt. 

VK, Rg 16, PV: Pr16(20, 24), AM1, k1p, pr1, k1v, AM2, pr7, VP x 4, ph1, pr7. 50(54, 58) smt. 

Kasvata üks silmus pöidlakiilu paremas servas peale markerit 1 ja üks silmus vasakus servas enne markerit 2 igal neljandal ringil (teine rida mustriskeemis) ja koo silmused markerite vahel parempidi, kuni kokku on markerite vahel 15(17, 19) silmust.
Kõik kokku 62(68, 74) smt.

Koo veel kolm ringi ilma kasvatamata.
Järgmisel ringil aseta 15(17, 19) pöidlakiilu silmust (markerite 1 ja 2 vahel) abilõngale.
Loo üles 5 silmust.
Kokku 52(56, 60) smt.   

Järgneb...

Piltide jagamisel sotsiaalmeedias (Instagram, Facebook, jne.) palun kasutada tag'e  
#BoBmitts #arellaseatondesign

Pöidlakiil.
Foto: Robin Seaton

Monday, 20 May 2019

Fingerless Mitts Pattern - Bay of Biscay 1.


Crossing the Bay of Biscay by ferry takes a long time, of course, that translates as a knitting time for a knitter. I had a sock project with me but finished them faster than I thought I would. I had just some leftover yarns in my knitting bag and no internet connection. I had to improvise with the yarn I had and a simple stitch pattern. I made a pair of fingerless mitts on the left. Later I decided to enhance the Eyelet Mock Cable Rib pattern with slipped stitches to add the impression of ripple waves on the sea and made another pair of mitts. Over the week I'll share the pattern here in my blog so you can make a pair or two as well!

The mitts are worked in the round. The gusset and ribbed pattern on the top of the hand ensures a better fit. Separate instructions are given for the right hand, left hand and thumbs. Directions for three sizes are given. Familiarize yourself with a jogless stripes technique for uniform stripes, avoiding a little jog in the colour.

A blog isn't the best solution for publishing a pattern, I'm struggling with formatting. 
The pattern will be published in Ravelry later, as the downloadable pdf.

Stay tuned!

Skill Level
Advanced beginner / Intermediate

Size
Circumference of the mitten (at the widest part of the hand):
S: unstretched 16 cm / 6¼’’ stretches to 18 cm / 7’’ 
M: unstretched 17.5 cm / 7’’ stretches to 20 cm / 8’’ 
L: unstretched 19 cm / 7½’’ stretches to 22 cm / 8½’’ 
Height: 18 cm / 7’’ (adjustable)    
 
Gauge
15 stitches x 22 rounds = 5 x 5 cm / 2 x 2 inch in Stockinette stitch, blocked, unstretched

Yarn
Fingering / 4 ply in two contrasting colours. 100 g / 3.5 oz = 400 m / 436 yards;
Approximate amounts depending on size:
MC 30 - 35 g / 1.06 – 1.25 oz = 120 – 140 m / 131 – 153 yards
CC 13 - 15 g / 0.46 – 0.53 oz = 52 – 60 m / 57 – 65 yards

Needles
2.5 mm / 1½ US, or size needed to obtain gauge, double-pointed or circular needles, depending on your preferred method of small circumference knitting in the round.

Notions         
Stitch markers (3 - 6)
Stitch holder or scrap yarn
Tapestry needle

Abbreviations
BOR - beginning of the round (marker)
CC - contrasting colour
EMC - Eyelet Mock Cable Rib
k - knit
k2tog - knit 2 together
kw - knitwise
LH - left hand
MC - main colour
m1l - make one st (left leaning)
m1r - make one st (right leaning)
p - purl
PM - place marker
psso - pass slipped stitch over
pw - purlwise
RH - right hand
RM - remove marker
rnd/s - round/s
sl - slip 1 pw with yarn in back
sl1, k1, yo, k1, psso -
slip 1 pw, k1, yo, k1, insert left needle to the slipped st kw and pass it over the three sts
SM - slip marker
ssk - slip 1 kw, slip 1 kw to the right needle. Insert the left needle into the fronts of these two sts and knit them together
St st - stockinette stitch
st/s - stitch/es
yo - yarn over

Please use hashtags  #BoBmitts #arellaseatondesign  when sharing your project on social media. 


© 2019 Arella Seaton. All rights reserved.

Sõrmitud kindad ehk Biskaia Laht 1.


Suvi on muude tegemiste hulgas ka reisimise aeg, kuid kudujal on ikka vardad näpuvahel. Pikkadel auto-, bussi-, lennu- või praamireisidel saab ju kududa! Väike kudum ja lihtne muster kuluvad marjaks ära. Mul oli reisikudumiseks sokid käsil, kuid juhtus, et sokid said valmis enne, kui reis läbi. Olima parajasti keset Biskaia lahte, kudumiskotis ainult sokilõnga jäägid ja ei mingit võimalust mustreid netist otsida. Nii sündisid need vasakul olevad rohekad kindad sellest, mis kotis ja peas oli. Hiljem muutsin mustrit veidi ilmekamaks ja otsustasin jagada teiega!

Mustris on antud juhised kolmes suuruses, eraldi parem ja vasak käsi ning pöial. Kasuks tuleb oskus kududa triipe nii, et "jõnksu" pole näha. 

Suurus
Käe ümbermõõt sõrmenukkide kohal:
S: venitamata 16 cm, venib kuni 18 cm
M: venitamata 17.5 cm, venib kuni 20 cm
L: venitamata 19 cm, venib kuni 22 cm
Pikkus 18 cm (muudetav)
     
koetihedus
15 silmust x 22 rida = 5 x 5 cm parempidises koes, viimistletud

lõng
Sokilõng / fingering / 4 ply, 100 g = 400 m;

Umbkaudsed kogused:
Põhivärv 30 - 35 g = 120 – 140 m
Kontrastne värv 13 - 15 g = 52 – 60 m

vardad
2.5 mm või suurus, millega saavutad vajaliku koetiheduse

lisa         
Silmustemärkijad (3 - 6)
Silmustehoidja või abilõng
Sukanõel
......

Sissejuhatus tehtud, jätkan varsti!

Piltide jagamisel sotsiaalmeedias (Instagram, Facebook, jne. palun kasutada tag'e  #BoBmitts #arellaseatondesign)
© 2019 Arella Seaton. All rights reserved. Thursday, 16 May 2019

New pattern: Let's Twist Again! Uus muster!
Last December I designed the Let's Twist Again mitts pattern. I loved these tiny cables/twisted stitches so much, couldn't get them out of my head. The pattern looks great on socks too, isn't it?
Summer is on its way and maybe you don't knit socks anymore but I do, all year round! Let's Twist Again socks pattern was released last week. Both patterns are available in my Ravelry store. Want both? There is an offer available for you: buy one get another for half price.
I'm working on a new sock pattern at the moment. Should I release it in June or wait till September? Can't decide... Before that, I made a pair of mitts. The pattern is on the tech editors table. I might publish it in my blog. Would you like to knit along? We might start next week. Kes veel suvel sokke koob? Mina koon aastaringselt! Detsembris avaldatud vikeldatud sõrmitute muster sai nüüd ka sokkidele. Tore reljeefne muster, kas pole? Sokid on kootud alustades varbast, kannakiiluga ja tugevdatud kannaga. Veidi jämedamast lõngast, sport weight, vardad 2,75 mm. 
Mõlemad mustrid saadaval Ravelrys.
Momendil on varrastel järgmised sokid. Ühed sõrmitud said paberile, plaan on need avaldada blogis osade kaupa. Kas soovid kududa koos? Alustame järgmisel nädalal?Sunday, 5 May 2019

Free Mosaic Pattern - Frog. Mosaiikmuster Konn.In between other projects, I still work on mosaic picture charts. They are just so fun to design and quick to knit. I made several attempts to get the frog chart right. Here are three of them but there were more. I ended up using the last one posted below.
Search the label Mosaic for other free charts in my blog. 
Muude tegemiste vahele valmivad ikka veel ka mosaiik pilt-mustrid. Neid on tore välja mõelda ja skeemideks vormistada. Tihti läheb küll tarvis mitut varianti enne, kui rahule jään. Siin on kolm varianti konna, kuid neid oli veegi. Kudumiseks kasutasin viimast skeemi. 

Friday, 3 May 2019

What's On My Needles? Mis on varrastel?

Bouquet Fingerless Mitts

I've been knitting small items over the last couple of weeks. They are so quick to make, posting about them takes a lot more effort! 
Bouquet mitts for charity are done. Next, I finished a pair of socks, wrote the pattern and getting it ready for publishing. I finished knitting socks when travelling. I can't sit without knitting but didn't have the next project ready, so I had to improvise with leftover yarn and a simple stitch pattern and another pair of mitts were born! I liked that simple design but it needed some refinements. That's what I'm working on right now, just haven't got any progress photos. I was thinking of releasing a pattern for the mitts on the last photo for free in my blog. What do you think? Is it a good idea? 


Let's Twist Again Socks

Viimaste nädalate jooksul olen kudunud hulga väiksemaid esemeid. Nende kudumine võtab vähem aega, kui neist postitamine!
Lillekimbu-mustriga sõrmitud Mustrimaailma heategevuseks on valmis. Peale seda lõpetasin sokid ja panin mustri kirja. Muster vajab veel veidi toimetamist, enne kui avaldatud saab. 
Sokikudumise lõpetasin praamireisil. Mul polnud järgmist projekti ette valmistatud, seega pidin improviseerima sellega, mis kudumiskotis oli. Lõngajääkidest sündisid alumisel pildil olevad sõrmitud. Praegu on käsil selle mustri kohendamine. Plaan on muster avaldada blogis tasuta. Mis te arvate sellest? Kas oleks huvi kududa?


Friday, 26 April 2019

Free Mosaic Pattern - Butterfly. Mosaiikmuster Liblikas.

                                      

Let's knit some butterflies for the Spring! 

It's been a while since I last posted a free mosaic chart. I've been busy with releasing the Mmm...Mosaic socks pattern, working on new designs and travelling. Haven't even posted about the pattern release! We've moved to our summer home for some month and I'll hope to post more once we get the internet sorted. Ok, this post was meant to be about the Butterfly chart.

I had an idea that the Butterfly should be colourful and for that reason, I decided to use multi-coloured yarn, Cotton Gold Batik Design by Alize. I'm not a big fan of variegated or multicoloured yarns, never know how they will work and how the colours are distributed. I want to keep my colour scheme pale and muted. I'm happy with darker pink but there is not enough contrast between the pale pink and green colours. Something to work on. 

For the second example I changed the chart a little and experimented with stitches too. So far I worked all samples in garter stitch, knitting back and forth. On the second butterfly I decided to work some stitches as purl on the wrong side, they appear as knit on the right side. Can you notice the differences between the right and left wing? What do you think, is it a good idea? Which wing you like better?
Knit your own butterflies and show off! Don't forget to tag me (arellaseatondesign) when you share your work in Instagram or Facebook. I would love to see what colours you used!


Kevadised liblikad! Tahtsin saada kirjusid liblikaid ja otsustasin kasutada kirjut lõnga, Alize, Cotton Gold Batik Design. Selliste lõngade puhul ei tea kunagi, kuidas värvid jooksevad. Hoian üldise värvigamma pastelse, ja seetõttu pole kontrast heleroosa ja rohelise vahel piisav. Tumedal põhjal oleks efekt kindlasti parem.
Teise liblika jaoks muutsin veidi skeemi ja eksperimenteerisin silmustega. Kõik eelnevad motiivid on kootud ripskoes. Viimase liblika paremal tiival kudusin osad silmused tagasiridadel pahempidi. Kas märkad, kuidas muster joonistub välja erinevalt? Kumb variant on parem?
Koo oma kevadised liblikad ja jaga värvirõõmu!


Tuesday, 16 April 2019

What's On My Needles? Mis on varrastel?


My recent posts have been about mosaic knitting. I love how easy it is to knit, love to play with colors and create charts. Mosaic socks are finished and blocked, the pattern needs some final touches, test knit is going well. It's time to get ready for the pattern release.

Meantime I decided to use up the leftover yarn from socks and knit a pair of my Bouquet Fingerless Mitts for charity. When I started to work with Katia Seta Tweed yarn I wasn't sure I like it, it's rustic, not very smooth and no elasticity due to silk content. After washing the socks I love the yarn much more, now it's smoother and so soft! 

On the third photo are all the mosaic blocks I've knit so far. Aren't they cute all together? There are two slightly different Butterfly patterns. I'll post the charts soon and write about how I experimented knitting them. 

What is your favourite project out of three? What you would like to know more about these projects?Nagu näed, olen ikka veel mosaiik mustrite lainel. Neid on lihtne kududa, huvitav on katsetada värvikombinatsioone ja luua uusi skeeme. Mosaiiksokid on valmis, pestud ja venitatud. Testkudumine edeneb jõudsalt. Veel veidi, ja saab mustri Ravelrysse üles laadida.

Sokikudumisest jäi lõnga üle, sellest koon oma Lillekimbu mustrilisi sõrmituid Mustrimaailma heategevuse jaoks. Kui Katia Seta Tweed lõngast sokke hakkasin kuduma, polnud ma kindel, kuidas see lõnga mulle meeldib, kuidagi vähe elastne ja ebaühtlane. Peale pesu on lõng palju ühtlasem ja pehmem, meeldib hulga rohkem. 

Kolmandal fotol on kõik siiani valminud piltmustritega lapid koos. Armas, kas pole? Liblikamustrit pole ma veel blogisse lisanud, tuleb varsti. Kirjutan hiljem pikemalt, mis lugu nende liblikatega oli.

Mis on Sinu lemmik projekt neist kolmest? Millest tahaksid rohkem teada?Saturday, 13 April 2019

Mosaic pattern - Bunny. Mosaiik muster Jänku.


It's Easter time and Bunnies are hopping around! I created the mosaic knitting bunny chart. At first, I knit a bunny in the pink background but didn't like how the ears were straight to the edge of the square. I made some changes and I'm happy with the chart now. I knit another square in light green cotton yarn and white velvet. Bunnies should be soft and cuddly, right? The yarn is 100% polyester, Katia Velvet Fine. Knit your own Bunny washcloth or dishcloth. You can even make a baby blanket. Browse my previous posts for more free mosaic charts. And there is more to come! Next one will be (most likely) Butterfly.
Enjoy!
Lihavõttejänkud hüppavad ringi! Tegin jänkuskeemi valmis, kudusin lapi roosal põhjal jänkuga, kuid polnud väga rahul sellega. Tegin skeemi veidi ringi, nüüd ei ulatu kõrvad päris ruudu servani. Nüüd olen rahul! Roosa ruut on kootud puuvillasest ja puuvilla-akrüüli segusest lõngast. Roheline põhi on puuvillane, valge jänku aga hoopis Katia Velvet Fine, mis on polüester. Jänku peaks ju pehme karvapall olema. Vaata eelmisi postitusi sildiga Mosaic, leiad veel skeeme ja lühikese juhendi, kuidas mosaiiki kududa. Koo pesulapp või beebitekk, kombineerides erinevaid pildikesi. Ja mustreid tuleb veel! Järgmine on arvatavasti liblikas.
Head kudumist!

Wednesday, 10 April 2019

Which Gusset, Which Heel? Milline kannakiil, milline kand?


Decisions! At first I knit the gusset in stockinette stitch.


The gauge is different for stockinette and mosaic pattern, that's why I tried to work the gusset in garter stitch and then in mosaic pattern, as the sole is. Which option is the best?
What color to choose for the heel flap?


Esialgu kudusin kannakiilu parempidises koes. See pole parim variant, jääb veidi lokkima, sest parempidise koe ja mosaiikmustri kudumise tihedus on erinev. Ripskoeline kiil on veidi parem. Kolmas võimalus on kududa kannakiil sama mustriga, kui tallal. 
Milline variant on parim?
Monday, 8 April 2019

Mmm...Mosaic Socks Test Knit.


As you know, I designed a mosaic sock pattern for a Mystery Knit-a-Long in an Estonian knitting forum. The pattern is translated into English and tech edited, time to run a test knit. I've made slight changes in the English version. I got some ideas and advice from mystery knitters. 
Would you like to test knit these socks for me?
The test is open in my Ravelry group.
Welcome to join in!
See you there!

Sunday, 7 April 2019

A Boat - Free Mosaic Knitting Pattern. Mosaiikmuster Purjekas.


I'm sharing free mosaic knitting charts for a washcloth or baby blanket. The first pattern and short instructions how to work mosaic in garter stitch is here
Recommend, what I should do next?
More to come, stay tuned!


Järgmine mosaiik-muster, purjekas. Esimene muster ja lühike juhend ripskoes mosaiikmustri kudumiseks on siin. Soovita veel, mis pilte võiks teha!
Pilte on tulemas veel!


Wednesday, 3 April 2019

Welcome to Ripe 'n Ready Socks KAL .


HiyaHiya Free & Fun group in Ravelry runs free KALs all the time. If you are fan of KALs, welcome to join in! I donated my Ripe 'n Ready sock pattern for the April-May sock KAL. There are some simple rules to follow, nothing complicated. Join the KAL, get a free  pattern and win prizes!

Monday, 1 April 2019

Socken Auf Zehenspitzen durch die Gänseblümchen.


Good news to my German friends! The Tiptoe Through the Daisies pattern is now available in German language, translated by Nicole,  Baccara in Ravelry. She kindly agreed to provide pattern support in German too. 
If you need a translation from English to German or German to English, please contact Nicole through her website The Bold Ewe. Despite I don't speak German myself, I can highly recommend her, always there for you and quick to respond. How do I know the translation was good? I asked for a second opinion, just because I happened to be Nicole's first client and we both were happy to get someone's approvement. I will definitely use her services again.

The pattern is available in Ravelry and  LoveKnitting.

Hope you enjoy!
Friday, 29 March 2019

Working on Mosaic Knitting Patterns. Töötan mosaiik-koes mustritega.


Over the last couple of month, I've been quite obsessed with mosaic knitting. I designed a mosaic sock pattern for an Estonian knitting forum MKAL and after that, I haven't been able to stop drawing mosaic patterns for a blanket or throw. I have drawn dozens of motifs in different styles, more than enough for several blankets. It's a huge commitment to knit a blanket and I haven't decided yet how to proceed. I would like to run a Mystery Knit-a-Long, releasing one motif every week or two. What do you think of the idea? Would you like to join in? I'll see where this idea leads me. 

Meanwhile, I'm translating the sock pattern into English and will start test knitting in a week or two. As I can't stop working on mosaic squares, I drew up some cute motifs for a baby blanket or washcloth. I even don't have any babies around! How crazy is that! I have no plans to write a pattern for a baby blanket or washcloth in near future and I don't upload the pattern to Ravelry. Instead, I decided to share some free patterns in my blog, Instagram  and Facebook page.

If you are familiar with mosaic knitting, feel free to use the chart below. Otherwise, please follow the directions:
The Duck is knitted using mosaic/colour slip-stitch knitting technique in garter stitch. 
MC  main colour, white in the chart, green in the sample
CC  contrasting colour, yellow in the chart and in the sample
Mosaic knitting involves slipping the stitches in a row that should be the "other" colour. If you are knitting the yellow colour, you slip the white; if you are knitting the white colour, you slip the yellow. 
Each row in  the chart is worked twice. 
With MC (white), cast on 39 stitches. 
Row 1, MC: Knit to the end of row, turn, knit Row 1 again. Leave MC hanging.
Row 2: Attach CC (yellow). Slip white stitches purlwise with yarn in back and knit yellow stitches, turn, slip white stitches purlwise with yarn in front (all yarn floats are on the wrong side of the work), knit yellow stitches. Leave CC hanging.
Row 3: Knit with MC forth and back. 
Work in the same manner to the end of the chart. Can't be easier, right?
Remember: Always slip stitches as if to purl; that is, insert the needle from right to left, and carry the yarn on the wrong side of the work. You will always work two rows in each colour and the two rows are the same: a stitch never changes its colour in the second row. 

I used fingering weight cotton yarn and 3 mm (US 2½) needles, the square is 15x15 cm/ 6x6". 
  • Have a project in mind already where to use the Duck? Please share and tag me in IG/FB @arellaseatondesign. I love to see your project! 
  • Have a suggestion for another pattern? Let me know, I might draw it up ;

Stay in touch, more patterns to come!
Enjoy!


@arellaseatondesign
Paari viimase kuu jooksul olen ma olnud mosaiik-kudumise lainel. Mustrimaalima foorumi jaoks sai sokimuster tehtud ja sala-sokid aina valmivad. Mustrite väljamõtlemine ja skeemide tegemine hakkas nii meeldima, et nüüdseks on mitme teki jagu motiive üles joonistatud, osad ka kootud. Ma pole otsusele jõudnud, mis neist motiividest edasi saab. Momendil otsin lõnga, ja võibolla tuleb salajane tekikudumine, uus motiiv iga nädala või paari tagant. Mis te arvate sellest ideest?

Kuna ma pole suutnud mosaiik motiivide joonistamist lõpetada, pöördusin abstraktsete mustrite juurest lastepäraste juurde. Mul pole isegi väikesi lapsi tutvusringkonnas! Päris pöörane ;) Pole isegi plaani beebiteki mustrit kirjutada! Tegin otsuse jagada neid skeeme tasuta oma blogis, Instagramis ja Facebooki lehel. 

Kui oled mosiik-kudumisega tuttav, kasuta skeemi oma projekti jaoks.
Teistele kirjeldan lühidalt, kuidas kududa:
PV põhivärv, skeemis valge, näidises roheline
KV kontrastne värv, kollane nii skeemis kui näidises
Motiiv on ripskoes. Iga rida kootakse kaks korda ühe ja sama värviga, teine värv ootab rea alguses.
Silmused, mis on real "teist" värvi, tõstetakse kudumata ära. Lõngajooksud on alati töö pahemal pool.
Võta PV ja loo üles 39 silmust.
Rida 1, PV: Koo parempidi üks rida, keera töö, koo sama rida uuesti. Jäta PV ootele.
Rida 2, KV: Ühenda KV. Silmused, mis on skeemis "teist" värvi (valged), tõsta kudumata paremale vardale pahempidise kudumise võttega (kollane lõng töö taga), kollased silmused koo. Rea lõpus keera töö ja koo samamoodi tagasi, kollased silmused koo, valged tõsta (tagasireal vea kollane lõng töö eest). Jäta PV ootele. 
Rida 3, PV: Koo põhivärviga edasi ja tagasi.
Jne, nii lihtne see ongi.

Kui miski jäi segaseks, palun küsi julgelt.
Kasuta mustrit oma projektis ja näita, mida tegid. Mulle nii väga meeldib näha Sinu tööd!
Kui postitad Instagramis või facebookis, tag'i mind @arellaseatondesign, et näeksin Su tööd.
Motiive tuleb veel, püsi lainel!
Kui sul on idee mustriks, anna teada, vaatan, mida teha oskan ;)

Head kudumist!

Tuesday, 26 March 2019

Pattern Release: Sõel. Uus muster ilmunud: Sõel.


I have a new pattern to share! I'm quite excited I finally released the pattern. It seems like an easy and fast knit, and that's right. The loop is worked in rounds and uses a very simple four-stitch lace repeat. Every other round is knit, so just sit back and relax. Still, it took several attempts to get the pattern right. At first, I slipped stitches from one needle to another every time I started a new round but really it's not necessary once I figured out where the problem was.  
I called the pattern Sõel because it's a very holey mesh. The pattern name Sõel comes from Estonian and means a sieve. The Sõel is an intriguing accessory which can be worn as a loop, cowl, capelette or snood. It is very airy and stretchy, perfect for Spring or even Summer.  The pattern is easily adaptable in width and length. The lace pattern is written out and charted. I even didn't block it, just loved the squishy texture of the loop. When washed, I just laid it flat to dry, gathering the cowl in initial measurements to keep it full of squishy texture. Just one skein of that beautiful fingering-weight hand-dyed yarn laying in your stash waiting to be knit makes a wonderful infinity loop in no time worked on big needles. 
Introductory discount 30% off (no coupon code required) until midnight, Sunday, March 31 (UK time zone). Thank you and please share your project!Kevadisel ajal tahan ma ikka kaela soojas hoida, mine sa tuult tea. Paksud talvised sallid on aga liiast. Üks saja-grammine tokk käsitsivärvitud lõnga, suured vardad, auguline muster, ja siin ta on! Lubage esitleda: Sõel. Mulle meeldis see tekstuur, mis varrastelt tuli, seega ma ei venitanud salli, nagu tavaliselt pitsi puhul tehakse. Ma ainult pesin salli ja laotasin kuivama, vormides esialgsetesse mõõtudesse. Ringsall on mõnus, sest kandmisviise on palju, vastavalt vajadusele. Esialgne plaan sall ära kinkida asenus kiirelt sooviga see endale jätta. Minu uus lemmik!


Tuesday, 19 March 2019

MKAL in Progress. Salakudumine edeneb jõudsalt.

Look! Aren't they beautiful! Mystery Knit-a-long is in full swing. Makes me so happy to see all socks growing. Gussets are stripy in the original pattern, like on Sunray's socks. Several knitters made gussets in sole pattern as in Katriina's socks, and why not. I love creative knitters! 
I will translate the pattern into English and add it to my collection of mosaic sock patterns in Ravelry. 
Katriina koob
Vaata vaid neid iludusi! Salajane sokikudumine Mustrimaailmas edeneb hoogsalt. Originaalses mustris on kannakiil triibuline, nagu Sunray kudus. Mitmed kudujad tegid kannakiilu tallamustris nagu Katriina sokis. Tore on näha modifikatsioone.


Sunray koob