Wednesday, 22 May 2019

Sõrmitud kindad ehk Biskaia Laht 2.

Sujuva üleminekuga triibud.
Foto: Robin Seaton


Mustri algus on SIIN.

Lühendid:

PK   parem käsi
VK   vasak käsi
ph    pahempidine silmus
pr    parempidine silmus
Rg/d ring/-id
VP   vale-palmiku muster
AM  aseta marker
LM  libista marker vasakult vardalt paremale vardale
EM  eemalda marker
PV   põhivärv
KV  kontrastne värv
sm/d/t  silmus/-ed/-st
RA  ringi algus/-e marker
k1p  kasvata juurde üks silmus (kaldu paremale)
k1v  kasvata juurde üks silmus (kaldu vasakulele)
vale-palmik   libista 1 silmus paremale vardale, pr1, õhksilmus, pr1, tõsta kudumata silmus üle kolme viimase silmuse maha
2ÜK kaks silmust ületõstmisega kokku kududa
2prK kaks silmust parempidi kokku kududa

Loo üles 48(52, 56) smst PV lõngaga, ühenda ringiks (jälgi, et keerdu sisse ei jääks), aseta RA. 

Rgd 1 – 12, PV: (Pr1, ph1) x 24(26, 28). 
48(52, 56) smt. 

Ühenda KV. 

PK, Rgd 13 - 14, KV: Pr7, (ph1, pr3) x 4, ph1, pr24(28, 32). 
VK, Rgd 13 - 14, KV: Pr24(28, 32), (ph1, pr3) x 4, ph1, pr7. 


Koo Vale-palmiku muster käe peal järgnevalt:

PK, Rg 15, PV: Pr7, VP x 4, ph1, pr24(28,32). 

VK, Rg 15, PV: Pr24(28, 32), VP x 4, ph1, pr7. 

Pea meeles vahetada värvi rea alguses iga kahe rea tagant ja kasutada sujuva üleminekuga triipude kudumise tehnikat.

SAMAL AJAL hakka kasvatama pöidlakiilu järgnevalt:

PK, Rg 16, PV: Pr7, VP x 4, ph1, pr7, AM1, k1p, pr1, k1v, AM2, pr16(20, 24). 50(54, 58) smt. 

VK, Rg 16, PV: Pr16(20, 24), AM1, k1p, pr1, k1v, AM2, pr7, VP x 4, ph1, pr7. 50(54, 58) smt. 

Kasvata üks silmus pöidlakiilu paremas servas peale markerit 1 ja üks silmus vasakus servas enne markerit 2 igal neljandal ringil (teine rida mustriskeemis) ja koo silmused markerite vahel parempidi, kuni kokku on markerite vahel 15(17, 19) silmust.
Kõik kokku 62(68, 74) smt.

Koo veel kolm ringi ilma kasvatamata.
Järgmisel ringil aseta 15(17, 19) pöidlakiilu silmust (markerite 1 ja 2 vahel) abilõngale.
Loo üles 5 silmust.
Kokku 52(56, 60) smt.   

Järgneb...

Piltide jagamisel sotsiaalmeedias (Instagram, Facebook, jne.) palun kasutada tag'e  
#BoBmitts #arellaseatondesign

Pöidlakiil.
Foto: Robin Seaton

No comments:

Post a comment